Troeky

Informatie

De naam Troeky is toegevoegd op 20-09-2019 en het gaat om een mannetje.

Kenmerk van Troeky

Cavianamen mannetje

Cavianamen vrouwtje