Stampeke

Informatie

De naam Stampeke is toegevoegd op 20-09-2019 en het gaat om een mannetje.

Kenmerk van Stampeke

Cavianamen mannetje

Cavianamen vrouwtje