Spark

Informatie

De naam Spark is toegevoegd op 20-09-2019 en het gaat om een mannetje.

Kenmerk van Spark

Cavianamen mannetje

Cavianamen vrouwtje